AANMELDEN

Hier vindt u informatie voor een snelle aanmelding.

Direct aanmelden

FacebookLinkedIn 

Aangesloten bij branchevereniging BPI

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor bewindvoering? Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

WAT IS BEWINDVOERING?

Bij bewindvoering worden iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dat houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn eigendommen. Denk aan een huis, auto, spaargeld en sieraden, of rechten zoals het recht op loon of uitkering. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Wél op het stabiliseren van de financiën en het voorkomen van nieuwe schulden. De bewindvoerder zal wel proberen binnen zijn mogelijkheden schuldenregelingen te treffen met de schuldeiser(s).

BESCHERMINGSBEWIND VS. WSNP

Beschermingsbewind is niet hetzelfde als bewindvoering voor de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Laatstgenoemde maatregel is bedoeld om schulden te saneren. Bij beschermingsbewind hoeft echter geen sprake te zijn van problematische betalingsachterstanden of schulden.

Een beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde tijd, i.t.t. bewindvoering voor de WSNP. Deze twee vormen van bewind kunnen overigens heel goed samengaan. In dat geval heeft de betrokkene dus tijdelijk twee bewindvoerders.

BEWINDVOERDER WSNP

Wat doet een bewindvoerder voor de WSNP? Hij of zij wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar en zorgt ervoor dat gedurende deze periode een deel van het inkomen van betrokkene gereserveerd wordt voor de schuldeiser(s). Na 3 jaar is deze persoon dan schuldenvrij en loopt de bewindvoering WSNP af.

VRAGEN?

Meer weten over beschermingsbewind of bewindvoering WSNP? Of wilt u een cliënt aanmelden? Raadpleeg de pagina veel gestelde vragen. Of neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Klik hieronder om het informatiefilmpje van de Rechtspraak over bewindvoering te zien.

Melse Wassink